Повернутися до списку

ROA

ROA (Return on Assets) — це фінансовий показник, який відображає ефективність використання активів компанії для створення прибутку. Цей показник допомагає оцінити, як компанія використовує свої ресурси задля досягнення фінансових цілей. ROA також називають показником рентабельності активів.

ROA виражається у відсотках і розраховується як відношення чистого прибутку компанії до її загальної суми активів, де чистий прибуток — це прибуток, який залишається після вирахування всіх витрат, включаючи податки. Загальна сума активів включає всі активи компанії, включаючи довгострокові та короткострокові інвестиції, запаси, обладнання, будинки. У тому числі при розрахунку ROA слід враховувати нематеріальні активи, наприклад, права на інтелектуальну власність.

ROA допомагає інвесторам та менеджерам оцінити успішність роботи компанії. Високий показник ROA свідчить, що активи використовуються грамотно. Низький ROA може вказувати на проблеми з управлінням активами, недостатню ефективність виробничих процесів, проблеми з позиціонуванням на ринку або високу конкуренцію. Також ROA може бути використаний для порівняння ефективності використання активів між різними компаніями або у різні періоди часу.

При аналізі ROA дуже важливо враховувати контекст, в якому показник був підрахований. Наприклад, ROA може бути спотворений великою кількістю нематеріальних активів, хоча у майбутньому вони не принесуть прибутку. Крім того, ROA не підходить для прогнозування успішності бізнесу. Наприклад, у момент підрахунку ROA виявився низьким через високі витрати, але ці витрати були інвестиціями в просування і ефект від них буде помітний пізніше. Виходячи з цього, ROA не варто сприймати як істину при оцінці ефективності роботи компанії. Показник слід вивчати в комплексі з іншими метриками.

Запустити свій інтернет-магазин
img

Потрібно більше інформації?

Відповімо на будь-які питання

Безкоштовний тест 7 днів