1. Загальні положення

1.1. Цей документ являє собою відкриту пропозицію (Оферту) ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ХОРОШОП», код ЄДРПОУ 43218562, а також осіб, з якими у ТОВ “ХОРОШОП” існують відповідні договірні відносини, (надалі — Оператор онлайн-сервісу/Оператор), щодо укладення з невизначеним колом осіб Договору надання доступу до онлайн-сервісу Хорошоп (надалі — Договір) на викладених у цій Оферті умовах.

1.2. Оператору належить на законних підставах право інтелектуальної власності на онлайн-сервіс Хорошоп, що розміщений за адресою https://horoshop.ua.

1.3. Згідно зі статтями 205, 633, 638-642 Цивільного кодексу України, в разі прийняття викладених в Оферті умов, особа, яка провадить акцепт Оферти, стає клієнтом онлайн-сервісу Хорошоп (акцепт Оферти рівнозначний укладенню Договору на умовах, викладених в Оферті).

1.4. Положення цього публічного договору (оферти) розміщені за посиланням у мережі Інтернет https://horoshop.ua/terms/.

2. Визначення

2.1. Адміністратор інтернет-магазину — уповноважена особа Клієнта, якій надано право на адміністрування інтернет-магазину. До адміністрування інтернет-магазину, серед іншого, належить такий комплекс заходів, який пов'язаний із інформаційною підтримкою сайту, його просуванням у мережі Інтернет, зручністю розміщення інформації для користувача, регулярним розміщенням матеріалів на його сторінках, оновленням інформації та актуалізацією даних, виготовленням та розміщенням графічної інформації тощо.

2.2. Веб-сайт або сайт — сукупність веб-сторінок, доступних у мережі Інтернет, які об'єднані як за змістом, так і за навігацією під єдиним доменним ім'ям.

2.3. Доменне ім'я інтернет-магазину — частина простору ієрархічних імен мережі Інтернет, що обслуговується групою серверів системи доменних імен (DNS-серверів) та централізовано адмініструється. Доменне ім'я інтернет-магазину клієнта не адмініструється Оператором.

2.4. Звітний період — розрахунковий період, протягом якого діє доступ до панелі управління на загальних умовах. Згідно з умовами оплати, розміщеними за посиланням https://horoshop.ua/prices/, період такого доступу становить місяць.

2.5. Інтернет-магазин — веб-сайт клієнта на Платформі, з якого можна вибрати та замовити потрібний товар чи послугу. При цьому розміщення споживацької інформації, замовлення товару та угода відбуваються там само на сайті інтернет-магазину.

2.6. Клієнт онлайн-сервісу Хорошоп (Клієнт) — фізична особа, фізична особа-підприємець або юридична особа, яка пройшла реєстрацію на Платформі https://horoshop.ua та отримала відповідний доступ до панелі управління з метою використання сервісів Платформи з налаштування і використання інтернет-магазину. Оператор не співпрацює як із суб'єктами господарювання, так і фізичними особами з російської федерації (крім громадян російської федерації, які мали підстави для перебування на території України до 24.02.2022) в зв’язку з відкритою та широкомасштабною військовою агресією проти України, введенням воєнного стану в Україні Указом Президента України від 24.02.2022 № 64/2022, затвердженим Законом України від 24.02.2022 № 2102-IX, та з метою уникнення інформаційного впливу держави-агресора на українців. Оператор залишає за собою право витребувати додаткові документи від клієнта в випадку виникнення підозр щодо відношення клієнта до країни-агресора

2.7. Користувач — особа, яка переглядає інформацію в інтернет-магазині, замовляє, отримує товари/послуги з використанням інструментів інтернет-магазину.

2.8. Онлайн-сервіс (платформа) Хорошоп (Сервіс/Платформа або Платформа Хорошоп) — сукупність програмних та апаратних засобів, результат комп'ютерного програмування (програмний продукт) у вигляді онлайн-сервісу (платформи), який забезпечує розміщення та обробку інформації клієнта, створення особистого веб-сайту у вигляді інтернет-магазину клієнта на Платформі.

2.9. Панель управління — частина програмного забезпечення Платформи, яка призначена для здійснення адміністратором інтернет-магазину основних дій з налаштування інтернет-магазину, а також дій по додаванню та налаштуванню окремих модулів, сервісів і частин інтернет-магазину, управління обліковими записами, включення спеціальних можливостей, а також багато інших дій, пов'язаних з управлінням інтернет-магазину в межах технічних і функціональних можливостей Платформи.

2.10. Сервіс код — набір символів, який використовується для ідентифікації клієнта.

2.11. Тариф/Абонплата — ціна доступу до Сервісу/Платформи, що вказана за посиланням у мережі Інтернет https://horoshop.ua/prices/, а також вартість на інші додаткові послуги Оператора.

3. Предмет Договору

3.1. Предметом Договору є надання Оператором доступу до онлайн-сервісів Платформи Хорошоп (надалі — Доступу до Платформи Хорошоп або Доступу) у вигляді доступу до панелі управління інтернет-магазину клієнта, яка забезпечує створення особистого інтернет-магазину клієнта, розміщення та обробку інформації в такому інтернет-магазині та інші функції, в тому числі, але не виключно можливості розміщення та видимості для всіх користувачів у мережі Інтернет.

3.2. До функціональних можливостей Платформи, які отримує клієнт разом із Доступом та які забезпечуються з боку Оператора, входять такі як моніторинг роботи сайту та виявлення помилок, які призводять до нестабільної роботи сайту. У випадку виявлення помилок у роботі серверів чи програмного забезпечення, Оператор вживає всі можливі заходи для їх якнайшвидшого усунення.

3.3. Автоматична активація функціональних можливостей та отримання доступу до панелі адміністратора відбувається після передачі налаштованого під клієнта інтернет-магазину .

3.4. Цей Договір також регулює питання надання інших супутніх або додаткових послуг, що не увійшли в пакети придбаного доступу.

4. Умови надання Доступу та послуг. Акцепт Оферти

4.1. Клієнт реєструється на Платформі шляхом заповнення відповідної форми запиту на реєстрацію (замовлення), яка розміщена на Платформі. Реєструючись на Платформі, клієнт надає свою згоду на отримання повідомлень щодо надання Послуг через електронну пошту (e-mail) та через службу коротких повідомлень (SMS, Viber, Telegram та інші). Під час оплати на Платформі та обрання оплати за допомогою банківської картки, а також після натискання кнопки “Додати банківську картку” за замовчуванням налаштовується функція автоматичного списання коштів (Автосписання) про що зазначено в розділі 6 цього Договору.

4.2. Після реєстрації на Платформі та отримання необхідних даних по налаштуванню інтернет-магазину, клієнт отримує від Оператора, разом із замовленим інтернет-магазином, усні та письмові інструкції щодо роботи з Платформою.

4.3. Датою акцепту цієї Оферти є дата отримання доступу до панелі адміністратора, як це передбачено п. 3.3. Договору.

4.4. При здійсненні першої оплати, згідно з п.4.6. Договору, клієнту надається сервіс код, пов'язаний із реквізитами клієнта в системі банк-клієнт. Подальший облік оплат і доступів ведеться із застосуванням такого сервіс коду та з урахуванням того, що власником інтернет-магазину є особа, яка здійснила першу оплату відповідно до п. 4.6. Договору.

4.5. Для зміни власника інтернет-магазина необхідно, щоб попередній власник повідомив Оператора про таку зміну у письмовій формі із зазначенням ідентифікаційних даних нового власника. При цьому до нового власника переходять усі права та обов'язки попереднього власника, а подальша комунікація відбувається за реквізитами, вказаними попереднім власником щодо нового. Сервіс код при такій передачі не змінюється.

4.6. Платний Доступ починається по закінченню тестового періоду, передбаченого п. 3.3. Договору, або іншого періоду, про який домовились Сторони.

4.7. Доступ надається клієнтові на один місяць. У випадку, якщо клієнтом був оплачений період понад місяць, кожен наступний період продовжується автоматично на наступний строк тривалістю місяць, у випадку, коли достатньо коштів попередньої оплати на продовження такого періоду.

4.8. Оператор має право не надавати клієнту Доступ у випадку відсутності попередньої оплати. Надання Доступу поновлюється у день отримання грошових коштів попередньої оплати на рахунок Оператора. При цьому кошти, які надійшли на рахунок Оператора, в першу чергу йдуть на погашення існуючої заборгованості. У випадку застосування функції автосписання, такі грошові кошти списуються автоматично з картки, яка вказана у відповідному розділі Панелі управління автоматично із формуванням рахунку на наступний період.

4.9. У випадку відсутності коштів (не проведення оплати самостійно клієнтом або неможливості провести автосписання з картки, яка зазначена в Панелі управління), необхідних для продовження наступного періоду платного Доступу, і по закінченню періоду, вказаного в п. 4.8. Договору, відбуваються наступні події:

4.9.1. починаючи з 11-го дня після закінчення оплаченого періоду Доступу — блокується доступ до панелі управління;

4.9.2. починаючи з 21-го дня після закінчення оплаченого періоду Доступу — блокується доступ користувачів до сайту інтернет-магазину;

4.9.3. на 62 день після закінчення оплаченого періоду Доступу — інтернет-магазин видаляється із серверів Оператора та достроково зупиняється право на використання об'єктів інтелектуальної власності Оператора.

4.10. Доступ до Платформи, в т.ч. до панелі управління, надається за принципом «як є». Оператор не гарантує, що надання доступу до користування Сервісом буде відповідати цілям та очікуванням клієнта, його користувачів або будь-яких інших осіб. Клієнт самостійно оцінює і несе всі ризики, пов'язані з використанням функціональних можливостей інтернет-магазину та інформації про товари, а Оператор, в тому числі його керівництво, співробітники та агенти, не несуть ніякої відповідальності за зміст розміщених клієнтом в інтернет-магазинах оголошень та інформації, за будь-які збитки та втрати, які стали результатом використання розміщених в інтернет-магазинах оголошень та інформації.

4.11. Дані клієнта, його бази інтернет-магазинів та будь-яка інша інформація, яка необхідна для належної експлуатації інтернет-магазину, зберігається у Сервісі не більше місяця з моменту закінчення оплаченого Доступу. У випадку відсутності будь-яких оплат протягом вказаного періоду, вся інформація у панелі управління клієнта знищується.

4.12. Оператор залишає за собою право контактувати зі всіма адміністраторами сайту, які вказані в панелі управління.

4.13. Оператор має право здійснювати перевірку матеріалів та інформації, які клієнт розміщує через панель управління/платформу на предмет відповідності зазначених матеріалів, товарів, продуктів чи інформації чинному законодавству України. У випадку виявлення матеріалів, товарів, продуктів чи інформації, які не відповідають вимогам чинного законодавства, а тому числі вимог які стосуються реклами, Оператор має право видалити такий контент самостійно або зобов'язати клієнта провести такі виправлення та заблокувати роботу інтернет-магазину на період таких виправлень.

4.14. В випадку виявлення Оператором самостійно або за скаргами третіх осіб ознак шахрайства в діяльності клієнта, що здійснюється із допомогою інтернет-магазину, то Оператор має право заблокувати такий інтернет-магазин із подальшим його видаленням.

4.15. В інтернет-магазинах, які створені на Платформі Хорошоп, заборонено розміщення товарів ввезених на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації (надалі - рф) та/або Республіки Білорусь (надалі - РБ), а також товари, країною походження яких є російська федерація та/або Республіка Білорусь. Забороняється продавати/рекламувати товари, які, зокрема але не виключно:

  • містять виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії російської федерації проти України, у тому числі шляхом представлення збройної агресії рф проти України як внутрішнього конфлікту, громадянського конфлікту, громадянської війни, заперечення тимчасової окупації частини території України;
  • глорифікують: символіку, що використовується (лась) під час збройної агресії рф проти України; осіб, які здійснювали збройну агресію рф проти України, представників збройних формувань рф, іррегулярних незаконних збройних формувань, озброєних банд та груп найманців, створених, підпорядкованих, керованих та фінансованих рф, а також представників окупаційної адміністрації рф яку складають її державні органи та інші структури, функціонально відповідальні за управління тимчасово окупованими територіями України, та представників підконтрольних рф самопроголошених органів, які узурпували виконання владних функцій на тимчасово окупованих територіях України, у тому числі шляхом їх визначення як "повстанці", "ополченці", "ввічливі військові люди" тощо.
  • містять зображення осіб та/або є результатом творчої та іншої діяльності осіб, які виправдовують, визнають правомірною, підтримують або заперечують збройну агресію рф проти України;
  • ввезені на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з рф або РБ; країною реєстрації торгових марок яких є рф або РБ та/або власниками торгових марок яких є громадяни рф або юридичні особи, створені за законодавством рф;
  • у разі, коли торгові марки, під якими зареєстровані товари, належать афілійованим, зацікавленим особам або кінцевим бенефіціарним власникам компаній, які є громадянами рф або РБ.

4.16. Крім заборони розміщення товарів відповідно до п. 4.15 Договору, також заборонено розміщувати в інтернет-магазинах, які створені на Платформі Хорошоп, і товари, продаж яких прямо чи опосередковано заборонений в мережі “Інтернет” чинним законодавством України, або стосовно яких існують вимоги по розміщенню інформації про такі товари.

4.17. Клієнт гарантує, що запропоновані ним товари/послуги відповідають інформації, зазначеної в назві та описі Товару, вільні від претензій третіх осіб та факт їх розміщення не порушує прав інтелектуальної власності.

4.18. Клієнт відповідає та гарантує, що розміщений контент з пропозицією про продаж товарів із зазначенням торгових марок він реалізує на законних підставах (за згодою правовласника або після введення товарів у цивільний оборот).

4.19. Клієнт відповідає та гарантує, що в нього наявні всі необхідні сертифікати та ліцензії на товари та послуги, які підлягають обов'язковій сертифікації в Україні, або щодо яких є вимоги по ліцензованих видах діяльності. Клієнт несе відповідальність за наявність у нього таких дозвільних документів.

4.20. У разі обґрунтованих підозр в тому, що товарна позиція по своїй суті несе інформацію про заборонені товари/послуги або спонукає до незаконної діяльності, Оператор має право заблокувати доступ до такої інформації без попередження.

4.21. В випадку виявлення Оператором розміщення інформації або товарів, які порушують вимоги цього розділу Договору, Оператор має право застосовувати до клієнта оперативно-господарські санкції від блокування певних оголошень до розірвання цього Договору і блокування клієнта на Платформі Хорошоп. Рішення Оператора з питань блокування є остаточним і не підлягає оскарженню.

4.22. За додаткову плату Оператор може надавати клієнтам додаткові послуги. Форма, зміст та порядок надання таких додаткових послуг Клієнт може уточнити в менеджера, знайти інформацію на сайті https://horoshop.ua або такі послуги можуть бути запропоновані Оператором клієнтам під час комунікації та/або розсилок відповідних повідомлень.

5. Ціна Доступу та послуг. Умови оплати

5.1. Ціна Доступу (розмір Абонплати) визначається згідно з Тарифом, зазначеним на веб-сайті Оператора за посиланням https://horoshop.ua/prices/, або шляхом підписання окремого договору за узгодженою між Сторонами ціною.

5.2. Ціни на додаткові послуги Клієнта формуються виходячи із обсягів та виду послуг. Орієнтовну ціну на такі додаткові послуги Клієнт може дізнатися із сторінок Сайту, з розсилки рекламних та інформаційних повідомлень. Остаточний розмір ціни на послугу зазначається в рахунку на оплату таких послуг.

5.3. Оператор має право переглянути Тарифи в будь-який момент, при цьому такі зміни вступають у силу з моменту розміщення зміненого Тарифу за адресою в мережі Інтернет, вказаною у п. 5.1. цього Договору, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні.

5.4. Оператор повідомляє клієнта про зміну Тарифів шляхом розміщення відповідного повідомлення у панелі управління клієнта. Клієнт, у разі незгоди з переглянутим/оновленим Тарифом, має право відмовитись від Договору, повідомивши про це Оператора письмово або за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку не пізніше, ніж через 5 днів від дати отримання такого повідомлення. У разі неотримання відмови, вважається, що клієнт погоджується з новим Тарифом.

5.5. Попередня оплата Доступу та послуг здійснюється за банківськими реквізитами, зазначеними у рахунку на оплату, який отримує клієнт у панелі управління або платіжною карткою на Сайті за допомогою технічних засобів, які надаються належною юридичною особою, що виконує функції інтернет-еквайрера.

5.6. Всі розрахунки за Договором здійснюються в національній валюті України — гривні, шляхом безготівкового перерахування на рахунок Оператора або за допомогою платіжних сервісів із обов'язковою вказівкою сервіс коду клієнта. При оплаті через платіжні сервіси та кошти, отримані на банківський рахунок Оператора із призначенням платежу, що відповідає сервіс коду клієнта, визнаються для цілей цього Договору коштами, сплаченими клієнтом.

5.7. Оператор має право надавати Доступи та послуги на спеціальних умовах (спеціальні пропозиції) під час проведення акцій, інформація про які розміщується на веб-сайті Оператора або на сайтах партнерів Оператора.

5.8. При аномальному використанні ресурсів Платформи інтернет-магазином клієнта щодо апаратних та інших наданих ресурсів у рамках оплаченого тарифу, Оператор залишає за собою право запропонувати клієнтові перейти на інший тариф або запропонувати спеціальні умови доступу та/або послуг. При відмові клієнта від отриманої від Оператора пропозиції, Оператор залишає за собою право припинити надання доступу до панелі управління, надання послуг та достроково розірвати правовідносини з поверненням клієнтові невикористаних коштів.

5.9. Сторони можуть дійти згоди щодо застосування індивідуальних цін на Доступи/послуги. Пропозиція від Оператора про застосування індивідуальних цін, направлена клієнту, діє протягом 5 (п'яти) робочих днів. Також Сторони мають право переглянути на будь-якому етапі виконання цієї Оферти ціни на Доступ. Згода на застосування індивідуальних цін або зміни цін на Доступи/послуги оформлюється протоколом узгодження ціни, який є невід'ємним додатком до цього Договору та набирає чинності з моменту підписання Сторонами такого протоколу.

5.10. Факт належного надання Оператором Доступу за звітний період засвідчується Актом надання доступу (надалі — Акт) на суму Доступу за відповідними тарифами.

Факт належного надання Оператором послуг засвідчується Актом надання послуг на вартість наданих послуг за відповідними тарифами або погодженими цінами.

На запит клієнта, Акт та Акт надання послуг передається на підписання клієнтові через сервіс електронного документообігу «Вчасно» (https://vchasno.ua/).

5.11. Акт та Акт надання послуг оформляється Оператором протягом п’яти робочих днів після закінчення звітного періоду.

5.12. Клієнт повинен підписати переданий Акт та Акт надання послуг протягом 3 (трьох) робочих днів з дати його отримання від Оператора, або в той же строк у 3 (три) робочих дні надати Оператору відмову від підписання Акту з переліком виявлених недоліків, невідповідностей та зауважень (надалі – Мотивована відмова).

5.13. У випадку, якщо клієнт не надає Оператору у строк, визначений у пункті 5.12. Договору, підписаний зі своєї сторони Акт надання послуг або Мотивовану відмову, Акт/Акт надання послуг вважається таким, що підписаний клієнтом.

5.14. Період, протягом якого інтернет-магазин був заблокований відповідно до п.4.13 або п. 4.14, або п.7.4 цього Договору вважається таким, протягом якого були надані послуги і Доступ і за який клієнт оплачує послуги і Доступ в повному розмірі у відповідності до умов цього Договору та обраним Тарифам.

6. Автоматичне списання коштів

6.1. Автоматичне списання коштів (Автописання) є способом оплати за цим Договором, що передбачає безакцептне списання коштів з банківської картки, яка зазначена в Панелі управління.

6.2. Реквізити банківської картки, з якої здійснюється таке автосписання, клієнт зазначає або під час реєстрації, або самостійно проводить зміну способу оплати в Панелі управління.

6.3. Введення реквізитів банківської картки для оплати по цьому Договору під час реєстрації, або шляхом внесення в відповідні поля Панелі управління, є згодою на подальше автоматичне безакцептне списання на майбутні платежі. 6.3. Клієнт зобов'язаний самостійно слідкувати за актуальними даними банківської картки, з якої проводиться безакцептне списання відповідно до обраного тарифу.

6.4. Клієнт має право перейти на інший спосіб оплати через відповідний запит про таку зміну.

7. Використання об'єктів права інтелектуальної власності

7.1. Сервіс, до складу якого входять онлайн-сервіси панелі управління, Платформа, програмні продукти, бази даних, зображення, текстові матеріали та інші об'єкти авторських і/або суміжних прав, а так само об'єкти патентних прав, товарні знаки, комерційні позначення і фірмові найменування, а також інші частини (незалежно від того, чи входять вони до складу Сервісу або є його додатковими компонентами, і чи можливе їх вилучення з його складу і використання окремо) (далі — Об'єкти права інтелектуальної власності), захищаються відповідно до Закону України «Про авторське право і суміжні права» та іншими законодавчими актами зі сфери охорони інтелектуальної власності, й належать Оператору на законних підставах. Правовласником зазначених в цьому пункті прав є ТОВ “ХОРОШОП”.

7.2. Цією офертою врегульовано питання надання доступу до сервісів Платформи, тому Оператор надає клієнтові право використання Об'єктів права інтелектуальної власності інтернет-магазинів на умовах простої (не виключної) ліцензії на території всіх країн світу зазначеними в цій Оферті способами виключно з метою отримання клієнтом Доступу до інтернет-магазину а також надання послуг.

7.3. Клієнт не має права розповсюджувати, змінювати, модифікувати, адаптувати, перекладати, компілювати, декомпілювати, реверсувати, створювати похідні продукти, здійснювати спроби розкриття вихідного коду, копіювати, аналізувати дані, використовувати програмний код інтернет-магазинів, у тому числі у спосіб, що не передбачений його функціональним призначенням, здійснювати будь-яке інше неналежне використання Об'єктів права інтелектуальної власності інтернет-магазинів без письмового дозволу з Правовласником.

7.4. Оператор залишає за собою право на перевірку матеріалів, які клієнт розміщує через панель управління/платформу, на предмет наявності у клієнта відповідного права інтелектуальної власності на зазначені матеріали чи продукти, а також на відповідність чинному законодавству України розміщених матеріалів, товарів, продуктів та інформації. У випадку виявлення порушень прав інтелектуальної власності або чинного законодавства України, Оператор має право видалити такий контент самостійно або зобов'язати клієнта провести такі виправлення та заблокувати роботу інтернет-магазину на період таких виправлень. Якщо протягом 24 годин від отримання повідомлення Оператора не буде здійснено виправлення такого контенту, то Оператор має право самостійно заблокувати доступ до такої інформації та розглядати питання про блокування інтернет-магазину, де був виявлений такий контент.

7.5. Програмне забезпечення, яке є складовою інтернет-магазинів, може автоматично оновлюватись з метою покращення, вдосконалення та подальшого розвитку Платформи. Клієнт, приймаючи цю Оферту, погоджується отримувати такі оновлення і дозволяє Сервісу постачати їх у рамках отримання Доступу.

7.6. Каталог товарів, база замовлень, бази користувачів інтернет-магазину та контент сторінок і блогу, зберігається у Сервісі протягом всього оплаченого періоду і належить клієнтові. Оператор не має право будь-яким чином розпоряджатися такою інформацією або використовувати її крім випадку повного знищення інформації після закінчення періоду передбаченого п. 4.11 Договору.

8. Строк дії та зміна умов Оферти

8.1. Оферта вступає в силу з моменту її розміщення у мережі Інтернет за посиланням https://horoshop.ua/terms/ та діє до моменту її відкликання Оператором.

8.2. Оператор залишає за собою право вносити зміни в умови Оферти та/або відкликати Оферту в будь-який момент на власний розсуд. У разі внесення Оператором змін до Оферти, такі зміни набирають чинності з моменту розміщення зміненого тексту Оферти на веб-сайті за вказаним у пункті 8.1. Договору посиланням, якщо інший строк набрання чинності змін не визначений додатково при такому розміщенні. Оператор повідомляє клієнтів про зміни в умовах Оферти та/або відкликання Оферти через особистий кабінет.

9. Строк дії та припинення Договору

9.1. Договір набирає чинності з моменту акцепту Оферти клієнтом і діє 1 (один) рік, але, у будь-якому випадку, до повного виконання Сторонами своїх зобов'язань за цим Договором. Якщо за 10 (десять) календарних днів до дати закінчення строку дії Договору жодна із Сторін не повідомила іншу про припинення цього Договору, то строк дії Договору вважається продовженим на кожний наступний рік.

9.2. Договір може бути достроково розірвано:

9.2.1. у будь-який час за згодою Сторін;

9.2.2. за ініціативою однієї із Сторін, за умови письмового повідомлення іншої Сторони за 10 (десять) календарних днів до дати розірвання Договору;

9.2.3. автоматично по закінченню періоду, вказаного в п. 4.9.3. Договору, та відсутності оплати за Доступ протягом цього період;

9.2.4. автоматично по скасуванню функції автосписання і по закінченню періоду, вказаного в п. 4.9.3. Договору, та відсутності оплати за Доступ протягом цього періоду;

9.2.5 у випадку наявності порушень передбачених п. 4.13, п. 4.14 та 7.4 цього Договору.

9.3. Після акцепту цієї оферти всі попередні переговори, листування, попередні договори, протоколи про наміри та будь-які інші усні або письмові домовленості Сторін з питань, що так чи інакше стосуються цього Договору, втрачають юридичну силу.

10. Електронний документообіг

10.1. Сторони погодили, що обмін документів у межах виконання цього Договору здійснюється в електронному вигляді та з використанням кваліфікованого електронних підписів (надалі — КЕП) у порядку і на умовах, передбачених Законом України «Про електронні довірчі послуги» та за допомогою сервісу електронного документообігу «Вчасно» (https://vchasno.ua/). Сторони погодили, що додаткове використання печатки (електронної печатки) для документів у межах виконання цього Договору не є потрібним.

11. Відомості про конфіденційність та гарантії

11.1. Вся інформація, якою Сторони обмінюються з метою виконання умов цього Договору, включно з інформацією про технології та технічні рішення, використані Оператором, а також будь-яка комерційна інформація про умови співпраці Сторін є конфіденційною і не підлягає розголошенню та/або використанню без письмової згоди іншої Сторони, за винятком випадків вимушеного розголошення на вимогу уповноважених державних органів. У разі вимушеного розголошення, Сторони зобов'язані негайно, але не пізніше ніж протягом 3 (трьох) робочих днів з моменту вимушеного розголошення, письмово повідомити про це іншу Сторону.

11.2. Незважаючи на обмеження, встановлені п. 11.1. Договору, Сторони погоджуються, що Оператор має право розміщувати зображення логотипу клієнта та його найменування на веб-сайті Оператора у розділі про клієнтів Платформи без будь-якої оплати та без будь-яких обмежень часом, територією та способом використання найменування та/або комерційного найменування та/або знаку для товарів, з метою інформування громадськості та потенційних клієнтів та популяризації (промоутування) власних послуг.

11.3. Сторони погодили, що на всіх сторінках сайту клієнт зобов’язується посилатися на Оператора шляхом розміщення гіпертекстового посилання на сайт Оператора.

11.4. Клієнт зобов'язаний зберігати свій логін та пароль доступу до панелі управління у таємниці та захищати від доступу будь-яких осіб, не уповноважених представляти клієнта. Клієнт погоджується, що всі дії, вчинені з використанням його логіну та паролю, вважаються вчиненими належним чином його уповноваженими представниками.

12. Персональні дані

12.1. Сторони надають одна одній право та згоду на обробку їх персональних даних безстроково, відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». Для цілей цього пункту під персональними даними Сторін маються на увазі персональні дані представника(-ів) Сторін, їх посадових осіб, власників/засновників та/або акціонерів/учасників. Використання і поширення інформації, що становить персональні дані Сторін, здійснюється виключно в межах необхідних для забезпечення діяльності та/або захисту інтересів Сторін та виконання цього Договору.

12.2. До персональних даних також відносяться ті дані, які використовуються для тарифікації послуг клієнта. Включаючи, але не обмежуючись перерахованим: кількість користувачів сайту, кількість товарів, кількість менеджерів, кількість замовлень на сайті клієнта

12.3. Оператор не несе відповідальності за дотримання клієнтом вимог Закону України «Про захист персональних даних».

12.4. Клієнт погоджується з умовами і зобов'язується виконувати Політику конфіденційності, що розміщена за адресою https://horoshop.ua/privacy-policy/, яка є невід'ємною частиною Договору та акцептом цієї оферти підтверджує свою безумовну згоду на її дотримання.

12.5. У випадку виникнення спорів щодо порушення вимог Закону України «Про захист персональних даних» з боку клієнта, в тому числі за допомогою використання інтернет-магазину та бази користувачів інтернет-магазину, доступ до якого клієнт отримав через панель управління, клієнт зобов'язаний самостійно вирішувати спір та відшкодовувати всі збитки, які міг понести Оператор у зв'язку з таким порушенням з боку клієнта.

13. Відповідальність і обмеження відповідальності

13.1. Оператор не гарантує абсолютної безперебійності або безпомилковості надання Доступу та не дає гарантію того, що пропоноване програмне забезпечення або будь-які інші матеріали не містять системних помилок. Оператор докладає всіх розумних зусиль і заходів з метою запобігання виникнення помилок.

13.2. Оператор не несе відповідальності за прямий або непрямий збиток, заподіяний Замовнику в результаті:

13.2.1. використання або неможливості користування Доступом/послугами;

13.2.2. помилок, збоїв, недоступності до сайту чи Платформи;

13.2.3. DDоS та інших атак на Платформу, в мережі клієнта або Оператора;

13.2.4. видалення файлів;

13.2.5. дефектів, затримок у роботі чи передачі даних;

13.2.6. неправомірного доступу до інформації сайту особою або особами, що не є Сторонами цього Договору, якщо така дія призвела до знищення, блокування, модифікації, копіювання захищеної інформації, порушення роботи сайту чи зміни змісту деяких або всіх його сторінок;

13.2.7. зміни функцій, за допомогою яких здійснюється Доступ/послуги;

13.2.8. якості каналів зв'язку;

13.2.9. інших причин.

13.3. Клієнт у повному обсязі несе відповідальність за:

13.3.1. зміст інформації, що зазначається під час реєстрації;

13.3.2. за контент, який клієнт розміщує в панелі управління та на сторінках сайту інтернет-магазину;

13.3.3. за зміст інформації або гіперпосилань на ресурси, які зазначені в описі на сайті клієнта;

13.3.4. свої дії, які вчиняються ним під час використання Сервісу, та дії осіб, які вчиняються від його імені з використанням його даних ідентифікації.

13.4. Клієнт приймає на себе повну відповідальність за ризики, пов'язані з використанням Доступу/послуг, в тому числі за доступ до бази користувачів інтернет-магазину.

13.5. Оператор виконує лише ті прохання клієнта, які було отримано з контактного e-mail клієнта або зі службової області панелі управління після успішної авторизації.

13.6. Оператор при наданні Доступу,технічному супроводі життєдіяльності Платформи та наданні послуг виконує виключно технічні функції й не несе відповідальності та будь-яких зобов'язань щодо доменних імен, які пов'язані з сайтами інтернет-магазинів.

13.7. У разі дострокового розірвання Договору за ініціативою клієнта, Оператор не повертає клієнту залишок сплаченого, але не використаного до кінця доступу. Доступ діє до кінця оплаченого періоду.

13.8. У разі дострокового розірвання Договору за ініціативою Оператора при залишку оплаченого Доступу понад місячний строк, Оператор повертає клієнту на його письмову вимогу залишок ціни оплачених, але не наданих місячних Доступів.

13.9. Оператор не є організатором/ініціатором угоди між клієнтом та користувачами його інтернет-магазинів, або стороною таких угод. Платформа надає можливість клієнтам за допомогою вибраного шаблону створити особистий веб-сайт у вигляді інтернет-магазину з метою подальшого розміщення інформації про товари і послуги.

13.10. Оператор не контролює і не несе відповідальність за достовірність інформації, яка розміщується клієнтами в їх інтернет-магазинах. Оператор не несе відповідальності за будь-які збитки, завдані в результаті вчинення правочину, або неналежної поведінки будь-якої зі сторін угоди (як користувачів/відвідувачів веб-сайту у вигляді інтернет-магазину, так і самих клієнтів (адміністраторів веб-сайту у вигляді інтернет-магазину).

13.11. Оператор не несе відповідальності за поведінку клієнтів, або запропоновані ними товари/послуги веб-сайту у вигляді інтернет-магазину. Всі суперечки і конфлікти між клієнтами і користувачами веб-сайту у вигляді інтернет-магазину вирішуються ними самостійно без залучення Оператора.

13.12. Якість, безпека, законність і відповідність товару або послуги їх опису, а також можливість користувачів придбати товар/послугу знаходяться поза контролем Оператора і така відповідальність повністю лежить на особах, які адмініструють відповідні веб-сайти у вигляді інтернет-магазинів.

14. Форс-мажор

14.1. Сторони звільняються від відповідальності за часткове, повне невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим Договором у разі, якщо невиконання або неналежне виконання зобов'язань є наслідком дії непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, які Сторони не могли ні передбачити, ні запобігти їх настанню (обставини форс-мажору), а саме: пожежі, повені, землетруси, страйки, масові безлади, заколоти, війни, епідемії, пандемії, дії органів державної влади та інші обставини, що роблять неможливим виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань, і якщо такі обставини безпосередньо вплинули на виконання Сторонами взятих на себе зобов'язань за Договором.

14.2. У разі настання обставин форс-мажору під час дії цього Договору, виконання зобов'язань за Договором відкладається на термін дії обставин форс-мажору.

14.3. Сторона, що не може виконати зобов'язання за Договором, повинна негайно, але не пізніше ніж через 3 (три) календарні дні після настання обставин форс-мажору, письмово повідомити про це іншу Сторону. Те саме стосується моменту закінчення дії обставини форс-мажору. Несвоєчасне повідомлення про настання обставини форс-мажору позбавляє відповідну Сторону права посилатися надалі на зазначені вище обставини як на підставу для звільнення від відповідальності за невиконання або неналежне виконання, цілком або частково, взятих на себе зобов'язань за цим Договором. Настання обставин форс-мажору має бути підтверджене довідкою відповідного компетентного органу.

15. Порядок вирішення спорів

15.1. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він вирішується у судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору, згідно з чинним законодавством України. До спірних правовідносин застосовується право України.

16. Реквізити

Сервіс
«ХОРОШОП»

044 232 2291
067 208-08-38
info@horoshop.ua

Нужно больше информации?

Ответим на любые вопросы

Бесплатный тест 7 дней